O Consello Local

Xosé Luís Penas
Responsábel Local
María Lameiro
Vice-responsábel Local

Xosé Manuel Pardo
Tesoureiro
Xesús Pena
Vogal e
Concelleiro do BNG